مرکز پرورش حیوانات عظیم الجسه و درنده !!


آریا تاک : مراکز نگهداری و پرورش حیوانات وحشی در قاره افریقا کشور زیمبابوه از مکان های اصلی جذب گردشگر در این کشور به شمار می روند.

 

 

مطالب پیشنهادی

ارسال نظر