عکس وحشتناک از کشیدن دندان در زمان قدیم


آریا تاک:عکس زیر کشیدن دندان به روشی بسیار وحشتناک را نشان میدهد که ظاهرا در سال ۱۹۴۵ و پس از پایان حکومت نازی های آلمان در شهر اشتوتگارت گرفته شده است. نظر شما چیه؟؟!
.

مطالب پیشنهادی

ارسال نظر