عکس جالب و دیده نشده از احمدرضا عابدزاده


آریا تاک:این تصویر حدود ۲۵ سال قبل از احمدرضا عابدزاده در کنار مینو درمنش دختر شایسته ۴۰ سال قبل !!

مطالب پیشنهادی

ارسال نظر