خرابکاری یک خانوم تو پمپ بنزین!+تصاویر جالب


این خانم بعد از بنزین زدن یادش میره شلنگ پمپ را از ورودی باک ماشین خارج کنه و با فراموشی کامل حرکت میکنه .

ارسال نظر