اس ام اس های فلسفی و عرفانی و جملات قصار تیر ماه ۸۹

اس ام اس های فلسفی و عرفانی و جملات قصار تیر ماه ۸۹
بازدید : 185 مشاهده

اس ام اس های فلسفی و عرفانی

و جملات قصار تیر ماه ۸۹

وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی ، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

از زشت رویی پرسیدند :

انروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟ گفت : در صف کمال . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اگر کسی به تو لبخند نمیزند ، علت را در لبان بسته خود جستجو کن . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

متن کامل در ادامه مطلب

==================================================

اس ام اس های فلسفی و عرفانی

و جملات قصار تیر ماه ۸۹

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی ، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

از زشت رویی پرسیدند :

انروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟ گفت : در صف کمال . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

اگر کسی به تو لبخند نمیزند ، علت را در لبان بسته خود جستجو کن . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

ساده ترین کار جهان این است که خود باشی

و دشوار ترین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران میخواهند . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم ، که هرگز اتفاق نیفتاد . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی و دست دعا

به درگاه خداوند برداری  . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن

و با نمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نر قصید . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

چه مردمان پستی هستند کسانی که به خاطر جلب توجه دیگران

خود را هم عقیده و هم فکر آنها نشان میدهند  . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

یادت باشه که :

در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار بود میخندی . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

کشتن گنجشکها ، کرکس ها را ادب نمی کند . (آبراهام لینکلن)

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

از دشمن خود یک بار بترس و از دوست خود هزار بار

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند

برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است.

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد !

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

عاشق سفر هستم ولی از رسیدن متنفرم . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید.

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور

بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصه

علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است . . .

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

مثال زدن، فقط یک راه دیگر آموزش دادن نیست؛ تنها راه آن است

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

حقیقت آن چیزی است که از آزمون تجربه، سربلند بیرون آید

* * * * اس ام اس عارفانه و فلسفی * * * *

اس ام اس جدید ، اس ام اس فلسفی ، اس ام اس تیر ماه – maadweb.com

زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید . . .

مطالب پیشنهادیبرچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گالــری تصــاویر

طراحی و کد نویسی : حسین رضاییان

برو بالا