اس ام اس های عاشقانه خیلی جدید


اس ام اس های عاشقانه خیلی جدید

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
به هر دری می زنم از عشق تو / می نگرم بر غم رخسار تو / من و تو دلداده ی هم دیگریم / که در زمین و آسمان گوهریم / چنین ندیدن همگان در جهان / که از همه بد شدگان بدتریم .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
مردی که به راه عشق جان فرساید / آن به که بدون یار خود نگراید / عاشق به ره عشق چنان می باید / کز دوزخ و از جنت یادش نیاید .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
می خوام برم رو برج ونیز / پیدا کنم یه میز / خیلی تر و تمیز / با یه چاقوی تیز / روش بنویسم یه ریز / دوست دارم عزیز .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
مثل آتیش تو صحرا / یا که طوفان تو دریا / مثل ظلمت توی شب ها / جون به لب موندم و تنها .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
همه ساعت دارند و همه ساعت ها بی خیال غم و اندوه من و ماست ، چرا ؟ من که بیزارم از این ثانیه ها ، که فقط وقت نگه دار غم ما و شماست ، راستی ساعتی بی غم ساعت بودن چه صفایی دارد !

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
ماه من پرده از آن چهره ی زیبایت بردار تا فلک لاف نیاید که چه ماهی دارد .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
گاهی وقتا از نردبان بالا میری تا دستان خدار رو……….

=======================================================

اس ام اس های عاشقانه خیلی جدید

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
به هر دری می زنم از عشق تو / می نگرم بر غم رخسار تو / من و تو دلداده ی هم دیگریم / که در زمین و آسمان گوهریم / چنین ندیدن همگان در جهان / که از همه بد شدگان بدتریم .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
مردی که به راه عشق جان فرساید / آن به که بدون یار خود نگراید / عاشق به ره عشق چنان می باید / کز دوزخ و از جنت یادش نیاید .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
می خوام برم رو برج ونیز / پیدا کنم یه میز / خیلی تر و تمیز / با یه چاقوی تیز / روش بنویسم یه ریز / دوست دارم عزیز .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
مثل آتیش تو صحرا / یا که طوفان تو دریا / مثل ظلمت توی شب ها / جون به لب موندم و تنها .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
همه ساعت دارند و همه ساعت ها بی خیال غم و اندوه من و ماست ، چرا ؟ من که بیزارم از این ثانیه ها ، که فقط وقت نگه دار غم ما و شماست ، راستی ساعتی بی غم ساعت بودن چه صفایی دارد !

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
ماه من پرده از آن چهره ی زیبایت بردار تا فلک لاف نیاید که چه ماهی دارد .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
گاهی وقتا از نردبان بالا میری تا دستان خدار رو بگیری ! غافل از اینکه خدا پایین ایستاده و نردبان را محکم گرفته که تو نیفتی .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
هر عشقی می میرد خاموشی می گیرد ، عشق تو نمی میرد / باور کن بعد از تو دیگری در قلبم جایت را نمی گیرد .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
من عاشقم ، گواه من این قلب چاک چاک است ، در دست من جز این سند پاره پاره نیست / یارت چه چشمه است محبت که من از آن ، یک قطره نوش کردم و دریا گریستم .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
عشق اگر با عفت توأم شود گوهری است گرانبها و در عشق فاصله بین خطا و پاکی یک بوسه است

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
سهل است بگویم که گرفتار تو هستم / من در پی این حادثه غمخوار تو هستم / هر چند که تو دور از منی و من ز تو دورم / بر جان تو سوگند که دوستدار تو هستم .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
شاعر از کوچه ی مهتاب گذشت ، لیک شعری نسرود ، نه که معشوقه نداشت ، نه که سرگشته نبود ، سال ها بود دگر کوچه ی مهتاب خیابان شده بود .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
خدایا وقتی ازم گرفتی و بهم بخشیدی ، فهمیدم که معادله زندگی نه غصه خوردن برای نداشته هاست و نه شاد بودن برای داشته ها .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
سفر کردم که از یادم بری دیدم نمیشه / آخه عشق عاشق با ندیدن کم نمیشه .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
تا هستم ای رفیق ندانی کیستم / روزی به سراغم آیی که نیستم .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
بهترینم اگر دل سپردن به تو یک خطاست ، به تکرار باران خطا می کنم .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
یه ضرب المثل چینی میگه : برنج سرد را می توان خورد ، چای سرد را می توان نوشید ، اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
خاک شد هر که بر این خاک زیست / خاک چه داند که در این خاک کیست / سرانجام که باید در خاک رفت / خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
توی ویترین زندگی هیچ وقت به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست ، چون اون فقط وسوسه ات می کنه که اونی رو که داری از دست بدی .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
خیال می کردم عشق عروسکی است که می توان با آن بازی کرد ، ولی افسوس اکنون که معنی عشق را درک کرده ام فهمیده ام که خود عروسکی هستم بازیچه ی دست سرنوشت .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
دوست دارم به حدی که خدا می داند / این گفته فقط باد صبا می داند / مهرت ای لیلا زمانی ز دلم پاک شود / که همه پیکر من زیر زمین خاک شود .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
سرخی چشم کبوتر هیچ می دانی ز چیست ؟ نامه ام می برد و بر درد دلم خون می گریست .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
ستاره های آسمون خیلی زیاده مگه نه ؟ / سهم من از ستاره ها فقط تو بودی نگو نه .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
به خاطرت مونده یکی همیشه چشم به راهته / یه قلب تنها و کبود همیشه چشم به راهته .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
نرو تنهام نزار با درد و غم هام / اگه چه دلخوری از خیلی حرفام / به قرآنی که از سایش گذشتم / به مرگ هر دوتامون خیلی تنهام .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
ای که تویی همه کسم / بی تو می گیره نفسم / اگه تو رو داشته باشم / به هرچی می خوام می رسم .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
عشق شیرین تر از ازدواج هست ، همانطور که زمان هم شیرین تر از تاریخ هست و عشق وسیله ای هست که تمام دردسرهای کوچک را به یک دردسری بزرگ تبدیل می کند .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
خداوندا به پیمان مقدس دوستی سوگند ، بهترین درودهایم نثار آنانی باد که کاستی هایم را می بینند و باز دوستم دارند .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
چو در رویت بخنند گل ، مشو دامش ای بلبل / که بر گل اعتمادی نیست ، گر حسن جهان دارد .

* * * * اس ام اس عاشقانه * * * * *
در جوانی دفع غم از چهره ی غمناک کن / در جهان گریاندن آسان است ، اشکی پاک کن .

مطالب پیشنهادی

ارسال نظر